Certifikované klince EPAL, ktoré sa používajú v drevospracujúcom priemysle na výrobu EU paliet.

3.4 x 90 mm

3.4 x 70 mm

2.8 x 40 mm

Ponúkame EPAL voľne sypané klince v rôznych množstvách a baleniach, podľa požiadaviek obchodných partnerov, rovnako ako aj klince do pneumatických klincovačiek.Thanks to our partners, you can find ties online to suit every preference and budget, from budget to top-of-the-range super stylish models.

Copyright © 2022 ZMG-WireTech.com. Všetky práva vyhradené.