Veľkosť  
klincov   
Závitové
klince
Točené
klince
Voľne
sypané
2.1 x 2.5      X       X
2.1 x 27      X       X
2.1 x 30      X       X
2.1 x 32      X       X
2.1 x 35      X       X
2.1 x 38      X       X
2.1 x 40      X       X
2.1 x 42      X       X
2.1 x 50      X       X
2.1 x 55      X       X
 
2.5 x 32      X      X      X
2.5 x 36      X      X      X
2.5 x 38      X      X      X
2.5 x 40      X      X      X
2.5 x 45      X      X      X
2.5 x 50      X      X      X
2.5 x 55      X      X      X
2.5 x 57      X      X      X
2.5 x 60      X      X      X
2.5 x 63      X      X      X
2.5 x 65      X      X      X
2.5 x 70      X      X

      X

Veľkosť 
klincov

Závitové klince

Točené klinceVoľne
sypané
2.8 x 38      X      X      X
2.8 x 40      X      X      X
2.8 x 42      X      X      X
2.8 x 50      X      X      X
2.8 x 55      X      X      X
2.8 x 60      X      X      X
2.8 x 65      X      X      X
2.8 x 70      X      X      X
2.8 x 80      X      X      X
2.8 x 90      X      X      X
 
3.1 x 50      X      X      X
3.1 x 60      X      X      X
3.1 x 70      X      X      X
3.1 x 80      X      X      X
3.1 x 90      X      X      X
3.1×100      X      X      X

Copyright © 2022 ZMG-WireTech.com. Všetky práva vyhradené.

If you are looking for bracelet. There’s something to suit every look, from body-hugging to structured, from cuffs to chain chain bracelet and cuffs.